Ostavi pečat, a ne trag! Daj svoj doprinos u očuvanju prirode

Ostavi pečat, a ne trag! Daj svoj doprinos u očuvanju prirode

Kompanija P&G poziva javnost da se pridruži očuvanju prirode!

Savremeni svet suočen je sa izazovima u pogledu zaštite životne sredine. Činjenice govore u prilog tome da smo od prirode uzeli mnogo i da će oporavak biti dug i neizvestan. Međutim, sve jači glasovi i konkretne odluke i akcije pružaju nadu da očuvanje prirode ima velike šanse za uspeh.

Uz međudržavne sporazume i saradnje, brojne kompanije u svom poslovnom okruženju nalaze načine da svoje delatnosti usaglase sa ciljevima očuvanja prirode i zaštite životne sredine. Pošto su se našle pred izazovom kako da uključe principe održivosti životne sredine u svoje redovno poslovanje, prepoznale su da je ovo oblast koja za njih može predstavljati nove prilike i prednosti na tržištu i dovesti do povećane efikasnosti i smanjenja troškova poslovanja. Iskustva iz sveta pokazuju da su kompanije koje su usvojile ekološke standarde konkurentnije na međunarodnom tržištu, s obzirom na to da promovišu inovaciju i modernizaciju procesa i proizvoda i vode ka čistijim tehnologijama.

Jedna od takvih kompanija je gigant P&G, koji osim prelaska na reciklabilnu ambalažu (u velikom procentu i samu napravljenu od recikliranih materijala) svojih proizvoda, animira i javnost da se pridruži očuvanju prirode. Sredstva prikupljena kroz kupovinu Head&Shoulders proizvoda u dm drogerijama tokom aprila namenjena su doprinosu u očuvanju prirode i životne sredine. Javnosti je u internet anketi u okviru akcije “Ostavi pečat, a ne trag” bio ponuđen izbor između očuvanja prirode i klimatskih promena, kako bi se sredstva jasno usmerila na problem koji prepoznaju kao dominantniji.

Prema obavljenoj anketi, očuvanje prirode i životne sredine je oblast u kojoj će kompanija P&G doprineti finansiranju i razvoju projekta izabrane nevladine organizacije.

U skladu sa inicijativom zaštite i očuvanja prirode, kompanija P&G pridružila se ovogodišnjoj platformi “Žuti okvir” pod pokroviteljstvom National Geographic Srbija.

Izvor: nationalgeographic.rs

Podelite članak sa drugima!

Marina Radan

Zdravo! Zovem se Marina i apsolvent sam srpske književnosti i jezika sa komparatistikom. Gajim veliku ljubav prema umetnosti i kulturi u širem smislu, a svoj doprinos ovim oblastima dajem pisanjem poezije i umetničke kritike. Sa velikim zadovoljstvom podržavam humanitarne i ekološke akcije, kao i sve entuzijstične, kreativne ideje iz ovih i drugih delatnosti.

Odgovorite

Vaša email adresa neće biti objavljivana.