Humanitarna novčana davanja za porodice sa decom iz Boljevca

Humanitarna novčana davanja za porodice sa decom iz Boljevca

Kriza izazvana koronavirusom je ušla u drugu godinu, mnogo je problema i tek će biti posledica. UNICEF budno prati situaciju dece i njihovih porodica od kada je izbila pandemija i uočen je njen višestruk uticaj – mnoge porodice su izgubile deo prihoda i teže zadovoljavaju neke osnovne materijalne potrebe, kaže Deyana Kostadinova, direktorka UNICEF-a u Srbiji.

Kriza izazvana epidemijom COVID-19 u značajnoj meri je uticala na prihode domaćinstava sa decom – istraživanje koje je UNICEF sproveo u aprilu 2020. godine pokazalo je da je u gotovo polovini došlo do pada prihoda u odnosu na period pre epidemije. Kod jedne petine domaćinstava koja su tada prijavljivala smanjeni prihod u pitanju je bilo smanjenje veće od 50% mesečnih prihoda. Pored toga, četvrtina domaćinstava sa decom imala je tada neplanirane troškove uzrokovane ovom situacijom, a najčešće iz kategorije sredstva za higijenu i hrana. Kod gotovo 40% domaćinstava iznos izdvojen za neplanirane troškove bio je veći od četvrtine mesečnog prihoda domaćinstva.

UNICEF-ov program humanitarnih novčanih davanja, koji realizuje sa Crvenim krstom Srbije, a koji finansira USAID u iznosu od 600.000 američkih dolara, najugroženijim porodicama obezbeđuje jednokratan iznos kako bi se izborile sa akutnom fazom krize. “Nadamo se da će ova inicijativa potaći i druge partnere i celo društvo da razmisle o različitim oblicima pomoći koji su takvim porodicama potrebni”, naglašava direktorka UNICEF-a.

Program humanitarnih novčanih davanja UNICEF-a orijentisan je prevashodno na sledeća domaćinstva: u regionu Južne i Istočne Srbije, gde su stope apsolutnog siromaštva najviše.

Preliminarni izbor domaćinstava je razrađen na osnovu saradnje lokalnih organizacija Crvenog krsta sa opštinskim centrima za socijalni rad i lokalnim samoupravama. Porodicama koje su izabrane za ovaj program dodeljuje se unapred utvrđen iznos koji odgovara veličini porodice. Prema standardnoj praksi za humanitarna novčana davanja, određuje se na osnovu podataka o prosečnoj potrošačkoj korpi. Iznos je usaglašen sa prosečnim smanjenjima prihoda koja su porodice sa decom doživele tokom epidemije COVID-19.

Novac se porodicama, u saradnji sa finansijskim pružaocem usluga, dodeljuje putem debitne kartice, na koju je uplaćen odgovarajući iznos.

Kada je u pitanju humanitarna pomoć, američki ambasador u Srbiji kaže da Sjedinjene Američke Države čvrsto stoje uz svoje partnere u Srbiji i svetu.

U proteklih gotovo 15 meseci, Crveni krst Srbije je u stalnoj akciji, a obim aktivnosti koji je obavio od početka pandemije ilustruju i brojke: bilo je preko 745.000 akcija pomoći prema pojedincu, pomognuto je 349.685 domaćinstava, pređeno je 937.233 km tokom tih aktivnosti, a volonteri su uložili 603.000 sati dobrovoljnog rada.

Izvor: Nedeljnik

Podelite članak sa drugima!

Anđela Lađević

Zdravo! Ja sam Andjela, imam 25 godina i rodom sam iz Vršca. Završila sam medjunarodne studije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a sada sam na master studijama-modul studije SAD-a. Volim da čitam, pišem, kao i da uživam u prirodi i sportu.

Odgovorite

Vaša email adresa neće biti objavljivana.